رابین ون پرسی که این روز ها مشخص شده بیش از آنچه در تصور است خانواده دوست است از شماره 16 در یورو12 میگوید.ون پرسی در 64 بازی ملی خود 26 گل زده و هانتلار در 52 بازی ملی 31 گل ... رابین در موردهانتلار میگوید : او بازیکن فوق العاده ایست ، یک گلزن به تمام معنا. ون پرسی در مورد شماره های تیمی هلند در یورو گفت : ما هر دو انتخابی خوب برای شماره 9 هلند بودیم در جام جهانی من 9 را پوشیدم و امروز قبول کردم تا شماره ام به کلاس هانتلار داده شود . تصمیم گرفتم با شماره 16 بازی کنم که روز تولد پسر "شاکوئل" است. در آرسنال هم 10 میپوشم که روز تولد دخترم "دینا" است. در مورد شماره ها اصلا نباید نگران بود ، اینها شماره های شانس هم هستند. فصل خوبی در آرسنال بود و بیش از همه دویدم ، تمریم کردم و بیش از همه در لیگگل زدم در واقع با روحیه ای مثال زدنی به یورو12 آمده ام ...