' ایکر کاسیاس' دروازه بان تیم ملی اسپانیا و رئال مادرید گفت ' ویسنته دل بوسکه' و ' خوزه مورینیو' خصوصیات کاملا متضادی دارند ولی او با خلق و خوی سرمربی پرتغالی بیشتر خو گرفته است. این بازیکن 31 ساله هم در تیم ملی و هم در باشگاه رئال زیر نظر دل بوسکه کار کرده است ولی از سال 2010 سرمربی پرتغالی هدایت رئال مادرید را به عهده گرفت. کاسیاس گفت: تفاوت ویسنته دل بوسکه و خوزه مورینیو کاملا آشکار است. من دل بوسکه را از دوازده سالگی و در باشگاه رئال می شناسم. بعد از آن این فرصت را داشتم که مدتها زیر نظر او در تیم ملی هم کار کنمپس می توانم بگویم که یکدیگر را به خوبیمی شناسیم. دروازه بان تیم ملی اسپانیا درباره دل بوسکه گفت: او بسیار آرام تر است و خصوصیت صلح طلبی دارد ولی این صفات را نمی توانید در مورد مورینیو بکار ببرید. وی افزود: من در این دوسال یاد گرفته ام که خوزه را تحسین کنم. رابطه کاپیتان و مربی باید همیشه خوب باشد گرچه باید اعتراف کنم درمواردی اختلاف عقیده داریمولی اغلب اوقات فکر و دیدگاهمان یکی است. کاسیاس در باره شایعه اختلافش با مورینیو گفت: رسانه ها عادت دارند که در مورد برخی لحظات اغراق کنند ولی اینها مسائل پیش پا افتاده ای است که ما با آنها در رئال زندگی می کنیم. کاسیاس طی یک دهه در ترکیب ثابت رئال مادرید و تیم ملی اسپانیا قرار داشته است.