آندره آ استراماچیونی ، مربی فعلی اینتر میلان ، یک افشاگری جالب در مورد روابطش با مورینیو داشت . او که جای رانیری را گرفت در مصاحبه با کوریره دلوا اسپورت فاش کرد که مربی پرتغالی روی نیمکت نراتزوری ها به او کمک کرده است . مربی اینتر گفت :" می خواهم شبیه مورینیو باشم ؟ او مرا هدایت می کند . وقتی که اولین پیامک را دریافت کردم ، فکر کردم که شوخی است . سپس فهمیدم که این کار را به خاطر علاقه اش به اینتر می کند . او خیلیبزرگ است و خوشحالم که به حرفهایش گوش بدهم. همیشه به من می گوید که درون و بیرون زمین خودم باشم . چرا که مدیر مرا به خاطر خودم انتخاب کرده است . "