پس از شکست در فینال جام حذفی تمام امیدهای بایرن برای کسب جام در این فصلبه فینال خانگی آلیانز آرنا دوخته شده است. به گزارش وبسایت رسمی کانون هواداران بایرن مونیخ در ایران و به نقل از بیلد؛ فرانک ریبری ستاره فرانسوی بایرن در این مورد گفت:" اگر قهرمانی در چمپیونزلیگ رابدست آوریم بدون شک همه چیز برایمان خوب تمام خواهد شد ارزش این جام بیشتر از دو گانه آلمان است." او همچنین ادامه می دهد:" بازی نهایی در مونیخ، این باور نکردنی است. من فکر می کنم ما سزاوار قهرمانی هستیم و من امیدوارم همه باهم با ارائه یک بازی بزرگ مقابل چلسی این عنوان را بدست آوریم که همینگونه نیز خواهد شد!" او ادامه می دهد:" تمامی مدیران و مقامات باشگاه در مونیخ هستند تمامی آنانی که برای بهتر بودن ما همه کار انجام دادند همه مردم مونیخ و هوادارانمان با قلب هایشان در آلیانز خواهند بود همه آنانی که باید پاسخ احساساتشان را بدهیم که چگونه به این باشگاه عشق می ورزند و با آن زندگی می کنند. رویای من کسب این کاپ برای این مردم است و اینگونه نیز خواهد شد." ریبری در پایان گفتگوی خود با احترام و قدردانی از زحمات اولی هوینس یاد می کند و می گوید:" من همواره به هوینس احترام می گذارم او به خوبی من را درک می کندوقتی من اندوهگین هستم و یا ناامید به خوبی می داند که چه برخوردی باید صورت گیرد. بنابراین من برای قدردانی از زحمات آن ها تمام تلاش خود را انجام می دهم و با تمام وجود برای کسب عنوانقهرمانی در چمپیونزلیگ و خوشحالی هوینس، رومینیگه و هواداران بایرن و تمامی کسانی که بسیار سخاوت مند، صادق و برای من بسیار مهم هستند مبارزه می کنم